• www.asiafirsttravel.com/home.html
 • www.asiafirsttravel.com/home.html
 • www.asiafirsttravel.com/home.html
 • www.asiafirsttravel.com/home.html
 • www.asiafirsttravel.com/home.html
 • www.asiafirsttravel.com/home.html
 • www.asiafirsttravel.com/home.html
 • www.asiafirsttravel.com/home.html
 • www.asiafirsttravel.com/home.html
 • www.asiafirsttravel.com/home.html
 • www.asiafirsttravel.com/home.html
 • www.asiafirsttravel.com/home.html
 • www.asiafirsttravel.com/home.html
 • www.asiafirsttravel.com/home.html
 • www.asiafirsttravel.com/home.html
Home Page / 地接服務 / 越南火车 例程
 維多利亞火車

维多利亚火车只为维多利亚酒店客人使用(你必须留在维多利亚酒店,以便能够维多利亚预订火车票)

河內-老街

老街-河內

優越

1 way

優越

2 way

豪華

1 way

週一

週四 / 週五

75

90

95

週三

週五 / 週二

75

90

95

週五

週二/ 週五

75

90

95

週一

週日

75

105

95

週三

週日

75

105

95

週五

週二

75

105

95

週五

週日

N/A

125

N/A

 

越南統一火車

厌倦了一个长队?浪费时间?缺乏信息?别担心,亚洲第一旅游将有助于你得到的一切做得很好,及时,方便。请继续了解列车时刻,票价等详细信息

進程

软卧泊位

软卧泊位交流

河內- 順化

$40

$48

河內-峴港

$46

$55

河內-芽莊

$76

$92

河內-西貢

$83

$113

順化-芽莊

$36

$44

順化-西貢

$52

$70

順化-河內

$40

$48

香港-芽莊

$32

$37

峴港-西貢

$47

$64

峴港-河內

$46

$55

芽莊-西貢

$23

$28

 • Country:
 • Destinations:
 • Days:
 • Category:

Search Tours

 • Country:
 • Destinations:
 • Star:
 • Price:

Search Hotels

 • My status

  Alex

+84.4 39998868

News

Promotion HotelsĐang online

208

Lượt truy cập

-1,099,254

Asia first travel Copyright ©2013 Ovem Design by